Profesjonalna księgowość w zasięgu ręki !

Oferujemy:

  •  prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  •  prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
  •  prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT,
  •  prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
  •  usługi kadrowo-płacowe, rozliczenia z ZUS,
  •  przygotowanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz informacji JPK.
  • Sporządzanie sprawozdań do GUS, WUOŚ, itp

 

Usługi dodatkowe:

  • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, wyborze formy prowadzenia działalności, wyborze formy opodatkowania, wypełnianiu dokumentacji rejestracyjnej,
  • pomoc w pracach administracyjno-biurowych sporządzanie pism urzędowych i innych związanych z działalnością przedsiębiorcy,
  • Pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowania na rozpoczęcie działalności, doposażenia stanowiska pracy, utworzenie miejsca pracy itp.