Profesjonalna księgowość w zasięgu ręki !

Mobilne biuro rachunkowe All4You prezentuje poniżej standardowy cennik usług. Cena obejmuje kompleksową usługę rachunkową i zawsze podlega indywidualnym negocjacjom oraz ustaleniom, zanim zostanie podpisana umowa o współpracy. Zależy od sposobu obsługi (tradycyjna lub w trybie online, forma mieszana), stosowanej formy opodatkowania, zakresu i ilości dowodów księgowych, rocznych obrotów, charakteru działalności, ilości zatrudnionych pracowników. Wymienione czynniki mają też wpływ na ustalenie ceny za dojazd do klienta.

Księga przychodów i rozchodów:  od 150 zł

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów służy do ewidencjonowania dla celów podatku dochodowego przychodów i kosztów (wydatków) podatnika. Przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy jednocześnie spełniają dwa warunki:
• przychody ze sprzedaży za poprzedni rok były niższe niż równowartość 2 mln euro,
• są opodatkowani na zasadach ogólnych (17% i 32%) lub liniowo (19%).
Księga przychodów i rozchodów to dobre rozwiązanie dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw czy jednoosobowych działalności gospodarczych.

Ryczałt/Karta:  od 100 zł

Ryczałt jest uproszczoną formą prowadzenia księgowości. W ewidencji przychodów ujmuje się wyłącznie przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Przeznaczony jest dla małych podmiotów. Ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili, mogą ją wybrać, jeżeli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 2 mln euro (stan prawny obowiązujący od 2021r.).

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca korzystający z karty nie musi prowadzić księgowości, a podatek ustalany jest przez naczelnika urzędu skarbowego.

Kadry i płace:  od 40 zł  za osobę

Prowadzenie spraw kadrowo-placowych obejmuje:
• prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej,
• rozliczenia składek ZUS pracowników i właścicieli,
• sporządzanie list płac,
• rozliczenia umów cywilnoprawnych,
• Wnioski do PFRON.

Usługi dodatkowe: od 25 zł 

• pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, wyborze formy prowadzenia działalności, wyborze formy opodatkowania, wypełnianiu dokumentacji rejestracyjnej,
• pomoc w pracach administracyjno-biurowych sporządzanie pism urzędowych i innych związanych z działalnością przedsiębiorcy,
• Pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowania na rozpoczęcie działalności, doposażenia stanowiska pracy, utworzenie miejsca pracy itp.